Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om te huren?

Na de inschrijving worden de geschikte kandidaten gematcht met de beschikbare woningen. Maar wat is nu een geschikte kandidaat? Een belangrijke voorwaarde voor het huren in Buitengewoon Kernhem is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen. Hiervoor zijn inkomensrichtlijnen opgesteld. Om teleurstelling te voorkomen, kun je zelf berekenen of je aan de hiervoor opgestelde richtlijnen kunt voldoen:

Inkomen uit loondienst: minimaal bruto maandinkomen van 4 keer de maandhuurprijs
Inkomen uit pensioen: minimaal bruto maandinkomen van 3,5 keer de maandhuurprijs
Een tweede inkomen telt hierbij voor 100% mee.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BKR. Je kunt dit online aanvragen middels een beveiligde iDIN login. Dit is een login die gekoppeld is aan het online bankieren van je bank. Indien dit door jouw bank niet ondersteund wordt kun je bij BKR een aanvraagformulier downloaden om je gegevens op te vragen.

Inkomensrichtlijnen - inkomen berekenen

Hoe kun je het bruto maandinkomen berekenen? Op je loonstrook vind je jouw bruto maandsalaris terug. Alle bedragen die op je werkgeversverklaring staan tellen hierbij mee, dus ook je vakantiegeld en indien van toepassing vaste bonus en dertiende maand. Huur je samen met je partner? Een tweede inkomen telt dan voor 100% mee. In geval van een uitkering kun je een woning huren als je aantoonbaar structureel aan de inkomenseis kunt voldoen. Een studiefinanciering is een lening, en telt daarom niet mee als inkomen. Omdat het gaat om vrije sector huurwoningen is het niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Een garantstelling van derden wordt niet toegestaan omdat dit extra risico's met zich meebrengt. Het is dus van belang dat je als huurder zelf voldoende inkomen hebt om de huurwoning te betalen. Ben je ondernemer? Je kunt dan een woning huren als je minimaal 1 jaar een eigen onderneming hebt en je netto winst voor belasting voldoet aan de inkomensrichtlijn. Dit kun je aantonen met een jaarrekening voor het meest recente afgesloten boekjaar, opgemaakt door accountant of administratiekantoor. Er wordt een waarborgsom van 3 maanden kale huurprijs gevraagd als je als ondernemer een woning gaat huren in Buitengewoon Kernhem.

Huren - belangrijk om te weten

Je kunt alleen een woning in Buitengewoon Kernhem huren als je zelf in de woning gaat wonen, en je na de verhuizing inschrijft op het gehuurde adres in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) van de gemeente Ede. Je huurt de woning voor minimaal 1 jaar.

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de door jou verstrekte gegevens, waaronder informatie over je inkomen en je woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck.